Algemene Leden Vergadering dinsdag 15 januari 2019

22 december 2018

 Aankondiging

 Hierbij nodigen we je uit voor de Algemene Leden Vergadering van Tennisvereniging De Kegel. Deze wordt gehouden op dinsdag 15 januari 2019, 20.00 uur in Bowlingcentrum De Kegel, Amstelzaal, te Amstelveen. Je belangstelling en aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Voorafgaand aan de ALV, om 19.00 uur, zal Bart Righarts, namens Netjes beheer aanwezig zijn om vragen omtrent de verbouwing te beantwoorden.
 
Agenda

 1. Opening ALV
 2. Ingekomen stukken en Mededelingen
 3. Notulen ALV 17 januari 2018
 4. Verslag van het bestuur & commissies 2018
 5. Financieel verslag 2018 en verslag kascommissie
 6. (Her) verkiezing bestuursleden. 
 7. Begroting 2019 en vaststelling contributie
 8. Ingediende voorstellen door leden
 9. Verkiezing kascommissie
 10. w.v.t.t.k
 11. Sluiting

Indien je een voorstel wilt doen ten behoeve hiervan kun je dit indienen bij de secretaris, Louki Visser. ([email protected])
Na inloggen op de website van TVK zijn de Notulen ALV 17 januari 2018 te lezen. Klik hier

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

-

Address

Bovenkerkerweg 81
1187 XC Amstelveen