Voorjaarscompetitie 2019 - Uitleg over de vermindering van het aantal competitiesoorten

Voorjaarscompetitie 2019 Uitleg over de vermindering van het aantal competitiesoorten  

De KNLTB heeft de competitiesoorten van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd. Als gevolg van een te grote versnippering in het aanbod, wat leidt tot te veel niveauverschillen en lange reisafstanden én het afschaffen van de districts- en regiogrenzen, zijn er verschillende competitiesoorten samengevoegd en is het aanbod teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten.  

Daarnaast zijn er ook soorten met verschillende leeftijdsgrenzen samengevoegd, omdat:

  • Data aangetoond heeft dat de leeftijden van de spelers in de verschillende leeftijdscategorieën vrijwel identiek zijn
  • Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kan worden  

Hierdoor is een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten.  

Voordelen voor jou! Als competitiespeler ben je natuurlijk benieuwd wat deze verandering van het competitieaanbod voor jou gaat betekenen. Dit zijn de belangrijkste voordelen:

  • Minder niveauverschillen zijn binnen de poules;
  • Kortere reisafstanden;
  • Meer variatie in tegenstanders.  
Competitie aanbod voorjaar 2019 Tennisvereniging De Kegel
Dames Dinsdag Ochtend (2DE-3DD)  
Dames dubbel Dinsdag Ochtend (4DD)  
Heren dubbel 50+ Vrijdag Ochtend (4HD)  
Gemengd 11 t/m 17 jaar Vrijdag Middag (DE-HE-GD-DD-HD) 10 t/m 14 en 11 t/m 17 samengevoegd
Jongens 11 t/m 17 jaar Vrijdag Middag (2HE-2HD) 10 t/m 14 en 11 t/m 17 samengevoegd
Meisjes 11 t/m 17 jaar Vrijdag Middag (2DE-2DD) 10 t/m 14 en 11 t/m 17 samengevoegd
Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond (4DD)  
Gemengd dubbel 17+ Vrijdag Avond (DD-HD-2GD)  
Heren dubbel 17+ Vrijdag Avond (4HD)  
Dames 17+ Zaterdag (4DE-2DD)  
Dames dubbel 17+ Zaterdag (4DD) Leeftijd van 35+ verlaagd naar 17+
Gemengd 11 t/m 17 jaar Zaterdag (DE-HE-GD-DD-HD) Nieuw
Gemengd 17+ Zaterdag (DE-HE-GD-DD-HD)  
Gemengd dubbel 17+ Zaterdag (DD-HD-2GD) Leeftijd van 35+ verlaagd naar 17+
Heren 17+ Zaterdag (4HE-2HD)  
Heren 35+ Zaterdag (4HE-2HD) Nieuw
Heren dubbel 17+ Zaterdag (4HD) Leeftijd van 35+ verlaagd naar 17+
Dames dubbel Zondag (4DD) Nieuw
Dames Zondag (4DE-2DD)  
Gemengd 10 t/m 14 jaar Zondag (2DE-2HE-DD-HD) Let op: Hoofdklasse speelt 2DE-2HE-DD-HD-2GD
Gemengd 11 t/m 17 jaar Zondag (2DE-2HE-DD-HD) Let op: Hoofdklasse speelt 2DE-2HE-DD-HD-2GD
Gemengd 35+ Zondag (DE-HE-GD-DD-HD)  
Gemengd dubbel Zondag (DD-HD-2GD) Nieuw
Gemengd Zondag (2DE-2HE-DD-HD-2GD)  
Heren 35+ Zondag (4HE-2HD)  
Heren dubbel Zondag (4HD) Nieuw
Heren Zondag (4HE-2HD)  
Jongens 10 t/m 14 jaar Zondag (4HE-2HD)  
Jongens 11 t/m 17 jaar Zondag (4HE-2HD)  
Meisjes 10 t/m 14 jaar Zondag (4DE-2DD)  
Meisjes 11 t/m 17 jaar Zondag (4DE-2DD)  
8&9-Tennis Zondag Middag (2D)