Bestuur en commissies

Bestuur
Simon Paternotte voorzitter [email protected]
Priscilla Vandenberg secretaris [email protected]
Petra Versluys penningmeester/vice-voorzitter [email protected]
Ledenadministratie
Ben Langhout Ledenadministrateur [email protected]
Recreatiecommissie
Sjaak Kievit Voorzitter recreatiecommissie [email protected]
Rene Heykoop   [email protected]
Ada de Horde   [email protected]
Roel Reedijk   [email protected]
Technischecommissie
Wilma Niesten   [email protected]
Petra Versluys   [email protected]
Louki Visser   [email protected]
Veteranencommissie
Martin Kleij   [email protected]
Jeugdcommissie
vacant
  [email protected]
Toernooicommissie
Pascal Collard
voorzitter [email protected]
Priscilla Vandenberg
  [email protected]
Petra Versluys
  [email protected]