Info competitie

Voor het seizoen 2024 hebben wij weer plek voor nieuwe competitieteams! Dus overweeg je om competitie te spelen of met een heel team lid te worden? Welkom!

Voor info stuur een mail naar: [email protected]

 

Net als in voorgaande jaren is het streven van de Technische Commissie (TC) van Tennisvereniging De Kegel om zoveel mogelijk clubleden competitie te laten spelen. Dit betekent dat: 

  • Teams zonodig met meer dan het strikt noodzakelijke aantal spelers worden ingedeeld.
  • De TC beslist over deelname als er zich meer leden voor de competitie aanmelden dan er plaatsen zijn.

Je kunt bij inschrijven aangeven met wie je graag wel of niet wilt spelen. Ook andere voorkeuren kun je aangeven, zoals welke klasse, wel/geen aanvoerderschap, of dat je alleen als invaller beschikbaar bent. We zullen bij het indelen van de teams proberen rekening te houden met de wensen van een ieder, maar zonder enige garantie(s) dat dit zal lukken.
Houd er dus rekening mee dat de teamindeling wel eens anders zou kunnen uitpakken dan je gewild of gedacht had. 

Wij verwachten van elke speler/ster voor, tijdens en na de wedstrijden betrokkenheid bij het team. Dit betekent o.a. op tijd aanwezig zijn en naar elkaars wedstrijden kijken.

Mocht er een invaller nodig zijn, altijd de VCL op de hoogte brengen. [email protected]