Reglementen

Baanreglement en Reglement van Orde van Tennisvereniging De Kegel

Algemeen
Leden worden geacht zich te houden aan dit Baanreglement en Reglement van Orde van Tennisvereniging De Kegel, alsmede aan het Reglement van NTC de Kegel Amstelveen.
Als speelgerechtigde leden van de Vereniging worden beschouwd: Tenniskids, Jeugd, Senioren en Veteranen, welke in het bezit zijn van een KNLTB clubpasje met pasfoto, afgegeven voor het desbetreffende seizoen.

Tenniskids 6-9 jaar

 • Speelrecht maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur op alle beschikbare banen afhangen, alsmede in het weekend, mits onder toezicht van minimaal 1 ouder/verzorger.

Tenniskids 10-12 jaar

 • Speelrecht maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur op alle beschikbare banen afhangen, alsmede in het weekend, mits onder toezicht van minimaal 1 ouder/verzorger.

Jeugd 13-17 jaar

 • Speelrecht maandag tot en met vrijdag tot 19.00 uur op alle beschikbare banen afhangen, alsmede in het weekend.

Senioren

 • Onbeperkt speelrecht van zonsopgang tot zonsondergang. Op de verlichte banen tot 23.00 uur.

Veteranen

 • Leeftijd gekoppeld aan de aow gerechtigde leeftijd
 • Senioren met een beperkt speelrecht.
 • Speelrecht van maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur
 • Deelname aan verenigingsactiviteiten georganiseerd op de uren en dagen waarop geen speelrecht geldt met uitzondering van de avondtoss.

Seizoen
Het tennisseizoen loopt van 1 april tot en met 1 oktober. Een aantal verlichte banen zijn beschikbaar tot en met 1 oktober, indien de weersgesteldheid het spelen op de verlichte banen toestaat, dit laatste ter beoordeling van de parkdirectie.

Lidmaatschap wijzigen of beëindigen
Het lidmaatschap van Tennisvereniging De Kegel kan elk jaar vóór 1 december beëindigd of gewijzigd worden, door een e-mail te sturen naar [email protected] Als je je afmeldt ontvang je altijd een bevestiging. Zonder deze bevestiging is de opzegging niet geldig!

Banen en speeltijden
Leden van Tennisvereniging De Kegel hebben van maandag tot en met zondag speelrecht op de buitenbanen 5 tot en met 12, van ’s ochtends 08.00 uur tot 23.00 uur.

Openingstijden van de faciliteiten op het park
De horeca accommodatie, de kleed accommodatie, de doucheruimtes en de toiletruimtes zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 24.00 uur en op zaterdag en zondag van 09.00 tot 19.00 uur. Indien er zich van maandag tot en met vrijdag na 22.00 uur geen leden meer op het park bevinden is het barpersoneel bevoegd de horeca accommodatie en de kleedaccommodatie te sluiten. In geval van twijfel of bij eventuele problemen worden leden verzocht contact op te nemen met het bestuur van de Vereniging.

Afhangen
Leden van Tennisvereniging De Kegel zijn verplicht voor het spelen met hun KNLTB clubpasje een baan af te hangen op het digitale afhangbord in het centrum. Niet afhangen betekent niet spelen. Het personeel van Sportpark de Kegel is namens het bestuur van Tennisvereniging De Kegel gemachtigd hier toezicht op te houden en leden die niet hebben afgehangen van de baan te verwijderen.
Tijdens de competitie worden de benodigde banen op het digitale afhangbord geblokkeerd door de V.C.L. (Verenigings Competitie Leider). Tijdens de lessen en trainingen worden de daartoe aangewezen banen op het digitale afhangbord geblokkeerd voor de vereniging.

Introducee pasjes    
Leden van TV De Kegel kunnen andere introduceren. Introducés kunnen alleen de baan op als er banen vrij zijn. Als het druk is, en meerdere leden van TV De Kegel wachten op hun beurt, dan kunnen introducés niet tennissen. Eigen leden gaan in deze situatie voor.  Senioren Є 7,- / Junioren Є 3,50 Introducee pasjes zijn verkrijgbaar achter de bar. Contant betalen.

Speeltijd
Een single partij hangt af voor de duur van 40 minuten. Een dubbel partij (dus 4 personen) hangt af voor de duur van 60 minuten.

Aanwijzingen en onderhoud banen (groundsman, parkpersoneel, en bestuur)
Leden van de Vereniging zijn gehouden de aanwijzingen van de groundsman, het parkpersoneel en het bestuur op te volgen. Leden van de Vereniging dienen de groundsman en het parkpersoneel te allen tijde de gelegenheid te geven tot baanonderhoud.

Slepen van de banen
Leden dienen na het spelen de banen te slepen met de op de banen aanwezige sleepnetten.

Schoeisel en kleding
De banen mogen alleen met tennisschoenen worden betreden. Het spelen op straatschoenen en/of met zwarte zolen is niet toegestaan. Leden van de Vereniging worden geacht de tennissport te beoefenen in daarvoor geëigende sportkleding.

Seizoens- en Verenigingsactiviteiten
Ten behoeve van de activiteiten die georganiseerd worden door de Vereniging of door het Tenniscentrum worden gedurende het seizoen banen gereserveerd.
In maart wordt de kalender voor het desbetreffende seizoen op de website van de vereniging www.tvdekegel.nl, gepubliceerd. Deze kalender geeft aan wanneer gedurende het seizoen de activiteiten en evenementen plaats zullen vinden zoals de competitie en de eventuele inhaaldagen, toernooien, eendaagse evenementen etc.

Recreatiebanen
Er is altijd 1 banen voor de leden beschikbaar met uitzondering van de dinsdagavond tosse en tijdens de door de Vereniging georganiseerde open toernooien. Eventuele vrije banen kunnen in overleg met de toernooileiding worden bespeeld.

Lesbanen, lessen en trainingen
Lessen en trainingen op onze buitenbanen kunnen uitsluitend gegeven worden aan leden van Tennisvereniging De Kegel. De door de Vereniging aangewezen Tennisschool verzorgt exclusief de lessen en trainingen aan de leden.

Contractuele weken
Tijdens het seizoen zijn er twee periodes van zeven aaneengesloten dagen gereserveerd ten behoeve van NTC de Kegel Amstelveen. Leden van de Vereniging zijn tijdens deze periodes niet gerechtigd gebruik te maken van de tennisbanen. De periodes en de eventuele tijden dat er in deze periodes wèl kan worden gespeeld, worden tijdig via de Evenementen en Activiteitenkalender van de Vereniging op de website van de Vereniging gepubliceerd.

Competitiedagen
De aangewezen competitiedagen zijn voor:
Junioren -  zondag;
Senioren - dinsdag, vrijdag, zaterdag vanaf 10.00 uur en zondag vanaf 9.00 uur;
Veteranen - vrijdag.
Tijdens de competitiedagen wordt er een VCL (Verenigings Competitie Leider) aangesteld. Leden van de Vereniging welke deelnemen aan de competitie dienen de aanwijzingen van de VCL strikt op te volgen. Voor de overige reglementen met betrekking tot de competitie wordt verwezen naar het competitiereglement van de KNLTB.

Speeltijden Tenniskids
Aspiranten mogen van maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur op alle beschikbare banen afhangen, alsmede in het weekend, mits onder begeleiding van minimaal 1 seniorlid (2 tenniskids per seniorlid).

Speeltijden Jeugd
Juniorleden mogen van maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur op alle banen afhangen. Juniorleden mogen in het weekend en door de week na 18.00 uur van de banen gebruik maken als er voldoende banen beschikbaar zijn. Ze kunnen wel worden afgehangen door een senior (hebben voorrang), dit is niet het geval als zij samen spelen met een seniorlid (1 juniorlid per seniorlid).

Speeltijden Veteranen
Veteranen mogen van maandag tot en met vrijdag op alle banen tot 18.00 uur afhangen.

Toss ochtend/middag
Op maandagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur zijn er 5 banen gereserveerd. Op woensdagochtend van 09.00 uur tot 13.00 uur zijn er 4 banen gereserveerd voor de damesleden van de vereniging. Op maandagochtend van 09.00 uur tot 13.00 uur zijn er 5 banen gereserveerd voor de toss voor Veteranen.

Tossavond
Op de dinsdagavond zijn alle banen vanaf 19.00 uur gereserveerd voor de verenigings toss-avond, (met uitzondering van de eventueel aangewezen les- en trainingsbanen).

Recreatieve Toernooien
Recreatieve Toernooien, zoals het openingstoernooi en het slottoernooi, die worden georganiseerd op de zaterdag en/of zondag, worden gespeeld op alle banen. Recreatieve Toernooien kunnen worden georganiseerd vanaf 10.00 uur ’s ochtends. De voor het toernooi gereserveerde banen kunnen tot 10.00 uur vrij worden bespeeld. Eventuele vrije banen kunnen in overleg met de toernooileiding worden bespeeld.

Open Toernooien
Open Toernooien, georganiseerd door de Vereniging, worden op alle banen gespeeld. Tijdens de Open Toernooien kunnen geen lessen en trainingen worden gegeven. Eventuele vrije banen kunnen in overleg met de toernooileiding worden bespeeld.

Clubkampioenschappen
De data voor de clubkampioenschappen voor junioren en senioren worden vermeld in de kalender op de website van de Vereniging. Tijdens de clubkampioenschappen is er 1 baan voor recreatie beschikbaar.

 

Voor het Huishoudelijk Reglement van NTC de Kegel Amstelveen verwijzen we u naar:

https://www.tennisdekegel.nl/contactgegevens/algemene-bepalingen

 

Court regulations and Household regulations of Tennis Association TV de Kegel.

General
Members are expected to keep to the Court regulations and the Household regulations of TV de Kegel, as well as to the Household regulations of Sport & Partycentrum De Kegel as attachted in the document.

We consider members with the right to play as follows:

 1. Tenniskids, Juniors, Seniors and Veterans, who are in possession of a KNLTB tennis card with photo for the concerning tennis season.
 2. Aspirants are members who have not yet reached the age of ten on 31 December of the tennis season. You become Junior member in the year you reach the age of ten.
 3. Seniors are members who have reached the age of seventeen on 1 January of the tennis season.
 4. Veterans are members who have reached the age according to the AOW on 1 January of the tennis season.

Season
The tennis season is from 1 April until 1 October. Some illuminated outside courts are available until 1 October, as long as the weather allows this, which will be assessed by the manager of the courts.

Modifying or ending your membership
The membership of TV de Kegel can be modified or ended yearly before 1 December by sending an email to [email protected] If you end your membership through mail, you will always receive a confirmation. Without confirmation your request to end your membership has not been received!

Toss

 • Women’s toss is every Monday from 1 PM until 3 PM and every Wednesday from 9 AM until 12 AM.
 • Senior toss (men/women) is every Tuesday from 7 PM until 10.30 PM.