Nieuwe Leden Commissie

Om ervoor te zorgen dat nieuwe leden van TV De Kegel zich zo snel mogelijk thuis voelen is de Nieuwe Leden Commissie opgericht.

Voor nieuwe leden is een buddy service opgezet. Een nieuw lid krijgt de mogelijkheid om door een buddy ondersteund te worden. De buddy zal het nieuwe lid informeren over en begeleiden bij het spelen op onze vereniging. De buddy zal het nieuwe lid introduceren in het verenigingsleven, de tennislessen en de deelname aan clubactiviteiten, zoals de toss, de competitie en de laddercompetitie. De buddy zet zich vooral in om nieuwe leden te begeleiden en te bewegen om aan activiteiten deel te (blijven) nemen en om gauw andere leden te leren kennen. Daarnaast wordt er een nieuwe-leden-avond georganiseerd om nader kennis te maken met elkaar en met leden van het bestuur. Lijkt jou het leuk om buddy te zijn en nieuwe leden te verwelkomen op onze vereniging? Laat het ons weten!

Als er een nieuw lid wordt aangemeld, wordt deze persoon gekoppeld aan één of twee commissieleden. Communicatie vindt plaats via mail of whats’app.

  • De commissie bevordert inburgering van nieuwe leden middels:
  • Het regelmatig uitnodigen voor de toss en ze dan ook daar ontvangen;
  • Het uitleggen van de laddercompetitie en deelname stimuleren;
  • Het uitleggen van de lessen, hoe het werkt en bij wie ze moeten zijn om les te nemen;
  • Het uitleggen van de competitie en dat je je als reserve kan opgeven bij de VLC;
  • Het communiceren van andere activiteiten zoals de feesten en de interne competitie;
  • Het introduceren bij de jeugd indien van toepassing;
  • Het uitleggen van de vereniging: hoe werkt het en wat is van wie.